Privacy-NL

Verklaring rechtmatige en behoorlijke verwerking persoonsgegevens/Privacybeleid Lansinoh Laboratories Inc. Gepubliceerd op: 24/05/2018

Als organisatie dragen wij zorg voor uw privacy en passen wij de beste praktijken toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van uw rechten als bezoeker van de website of als klant van Lansinoh Laboratories Inc. (hierna “Lansinoh”).

Dit beleid verduidelijkt uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, en geeft nauwkeurig aan hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Lansinoh verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming na te leven in de landen waar wij actief zijn, en streeft naar volledige openheid en transparantie in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Vele mensen weten dat de Europese privacywetgeving werd geactualiseerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De EU-lidstaten moeten hun privacywetgeving op één lijn brengen met deze nieuwe verordening. Lansinoh is zich bewust van de verplichting om deze wetgeving na te leven, naast de lokale wettelijke voorschriften die in andere landen van kracht zijn.

In elk onderdeel van dit beleidsdocument wordt dieper ingegaan op uw rechten en wordt duidelijk aangegeven hoe wij uw gegevens verwerken. Daarnaast bevat dit beleidsdocument ook externe links die u doorverwijzen naar locaties waar u meer informatie vindt over de onderwerpen die hier aan bod komen.

Het is van belang erop te wijzen dat diverse links in dit beleidsdocument buiten de controle van Lansinoh vallen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de geldigheid en relevantie van deze links te waarborgen, hebben wij geen controle over de beveiliging, wettigheid of betrouwbaarheid van de informatie waarnaar die links (door)verwijzen. Als u vaststelt dat bepaalde links niet werken, neemt u contact op met het team voor gegevensbescherming (zie de contactgegevens onder “Wie zijn wij?”).